Marsha Biddle - September 11th
Kent Naughton - September 12th
Doug Erler - September 14th
Bruce Johnson - September 15th
Andrew Slaughter - September 15th